Certificering

CIBOT geeft haar eigen certificering met duidelijke en transparante kwaliteitsborging uit. Hiermee garanderen wij kwaliteit die voor iedereen inzichtelijk is: opleiders, cursisten en eindklanten. De kwaliteit van de CIBOT opleidingen worden door het hele netwerk in stand gehouden. Hierdoor kunnen alle best practices toegepast worden en bewegen de opleidingen heel snel mee met de vraag van de markt en voortschrijdende inzichten.

Instructeurs worden gestimuleerd feedback te geven op de opleidingen. De Raad van Course Directors zal deze vervolgens behandelen en desgewenst terugkoppeling geven waar iets overgenomen is, of redenen geven waarom het niet toegepast was.

Externe certificering

Naast het eigen keurmerk zijn er nog vele certificeringen mogelijk. Bij CIBOT kunnen ook diverse externe certificeringen aangevraagd worden met bijbehorende procedures. U kunt als instituut altijd het hele pakket aanbieden. CIBOT zorgt ervoor dat u daadwerkelijk in staat bent deze oplossingen aan de klant aan te bieden.

NEN-EN-ISO/IEC 17024:2012

In sommige beroepsgroepen of internationaal opererende ondernemingen is een certificering volgens ISO-normering gewenst. De NEN-EN-ISO/IEC 17024:2012 voorziet in internationaal erkende richtlijnen met betrekking tot persoonscertificering. Deze richtlijn voorziet o.a. in borging van onafhankelijkheid door middel van een extern examen, toezicht op de certificaathouder en interne procedures voor de certificerende instelling.

Voor alle modules kan bij CIBOT een certificaat in lijn van deze ISO-normering aangevraagd worden. Het volgen van een cursus bij een gecertificeerde opleider is in dat geval niet verplicht: enkel het voldoende afronden van het onafhankelijke examen volstaat.

VCA certificering

De VGM Checklist Aannemers (VCA) stelt dat medewerkers in de branche voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu). De examering en het toezicht hierop wordt gehouden door VCA Infra en de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Bij CIBOT kunt u een VCA examen aanvragen, zowel op locatie als een open inschrijving op één van de examenlocaties door heel Nederland. Wij werken samen met door VCA Infra toegewezen examenbureau’s.