Certificering

CIBOT geeft haar eigen certificering met duidelijke en transparante kwaliteitsborging uit. Hiermee garanderen wij kwaliteit die voor iedereen inzichtelijk is: opleiders, cursisten en eindklanten. De kwaliteit van de CIBOT opleidingen worden door het hele netwerk in stand gehouden. Hierdoor kunnen alle best practices toegepast worden en bewegen de opleidingen heel snel mee met de vraag van de markt en voortschrijdende inzichten.

Instructeurs worden gestimuleerd feedback te geven op de opleidingen. De Raad van Course Directors zal deze vervolgens behandelen en desgewenst terugkoppeling geven waar iets overgenomen is, of redenen geven waarom het niet toegepast was.


Gecertificeerde opleidingen

CIBOT heeft een breed aanbod aan opleidingscertificering. Aangesloten instructeurs kunnen deze door het landelijke netwerk op de eindmarkt aanbieden, zonder aan kwaliteit te hoeven inboeten.
De opleidingen zijn onder te verdelen in een aantal disciplines en zijn soms modulair aanpasbaar. Voor elke opleiding wordt er aan de instructeur een lespakket ter beschikking gesteld. Dit pakket bestaat uit een toetsingslijst, skillsheets, eventueel een handboek en, indien gewenst, kunnen er voor elke module onafhankelijke examens afgenomen worden.

Veiligheid

Instructeursopleidingen

Voor alle genoemde disciplines kunnen ook instructeursopleidingen gevolgd worden bij één van de aangesloten Course Development Centers. Na afronding van de instructeurscursus kwalificeert de cursist direct als kandidaat-instructeur voor de desbetreffende discipline.

Kijk op deze pagina of neem contact op voor de mogelijkheden.


NEN-EN-ISO/IEC 17024:2012

In sommige beroepsgroepen of internationaal opererende ondernemingen is een certificering volgens ISO-normering gewenst. De NEN-EN-ISO/IEC 17024:2012 voorziet in internationaal erkende richtlijnen met betrekking tot persoonscertificering. Deze richtlijn voorziet o.a. in borging van onafhankelijkheid door middel van een extern examen, toezicht op de certificaathouder en interne procedures voor de certificerende instelling.

Voor alle modules kan bij CIBOT een certificaat in lijn van deze ISO-normering aangevraagd worden. Het volgen van een cursus bij een gecertificeerde opleider is in dat geval niet verplicht: enkel het voldoende afronden van het onafhankelijke examen volstaat.