Gecertificeerde opleidingen

De opleidingen van CIBOT worden door het hele netwerk in stand gehouden. Hierdoor kunnen alle best practices toegepast worden en bewegen de opleidingen heel snel mee met de vraag van de markt en voortschrijdende inzichten.

De meeste opleidingen zijn voorzien van een CIBOT certificering. Hierdoor kan de uniformiteit van het lesmateriaal, de eindtermen en het lesplan bewaakt worden. De inhoud van elke certificeringsregeling wordt samengesteld door een panel bestaande uit de directie, één of meerdere Course Directors en diverse vakexperts. De certificeringsregelingen worden periodiek nagelopen en zo nodig bijgewerkt naar de nieuwste richtlijnen.

Het is tevens mogelijk om de cursisten volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17024 richtlijn te certificeren. In dat geval wordt er een examen afgenomen door een onafhankelijk examinator.

examenpapier

Soms zijn er aanvullende eisen vanuit door de overheid aangewezen instanties zoals het CBR.

Wettelijk: De heftruckopleiding van CIBOT voldoet aan de wettelijke vereisten van de arbowet. Door de praktijkexamens en theorie-examens af te nemen zijn uw kandidaten gecertificeerd om een heftruck te mogen besturen binnen uw bedrijf. U kunt dit examen zelf afnemen.

Code 95: Voor vrachtwagenchauffeurs is het relevant om aan hun cursussen een Code 95 certificering toe te kennen. De les dient over 7 uur of meer gegeven te worden en de Code 95 presentielijst dient ingevuld te worden. Ook kunt u een controle van het CBR verwachten.

Indien de procedure goed gevolgd wordt, is uw opleiding Code95 gecertificeerd. U kunt deze opleiding zelfstandig geven zonder examinator.

SOG: Sommige bedrijven eisen een SOG-examen veilig werken met de heftruck. Indien uw kandidaat een VCA diploma en een B-rijbewijs heeft, voldoet deze aan de ingangseisen. Nadat een CIBOT examinator het examen heeft afgenomen wordt het SOG examen toegekend.