VCA en veiligheid op evenementen

De regelingen voor wat betreft VCA-gecertificeerd werken gelden niet voor evenenementen(terreinen), daar dit officieel geen bouwterreinen zijn. Toch kunnen eventementenorganisaties, uitbaters en artiesten baat hebben bij de handvatten die VCA biedt. In samenwerking met Robiezs Managerial Services for the Entertainment Industry bieden wij in dit kader de toevoeging “Evenementenveiligheid”. De cursus wordt afgesloten met een officieel VCA-VOL examen, waarbij de kandidaat een extra aantekening krijgt.

Door deze vertaalslag te maken, krijgen de deelnemers beter inzicht in de veiligheid van hun eigen werkomgeving. Ook zijn zij in staat om veiligheidsrisico’s sneller te herkennen en dus te vermijden. Door de theorie te combineren met de praktische oefeningen kunnen deelnemers tevens verbeteringen bedenken die een evenement veiliger maken en zijn zij beter in staat samen te werken met alle (technische) specialisten op locatie.

Gedurende deze cursus komen, naast veel voorbeelden uit de praktijk, de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving
  • Taken, rechten en plichten van medewerkers
  • Ongevallen: preventie, oorzaken en oplossingen
  • Veiligheidsgedrag; procedures en instructie;
  • Gevaarlijke stoffen, special effects en brandveiligheid
  • Arbeidsmiddelen
  • Verzekeringen

Er is daarnaast aandacht voor de omgang met elektriciteit en straling, dierenwelzijn, en een reizend gezelschap.