BHV certificering op maat

BHV en certificering zijn een eigenaardige combinatie. Een correcte invulling van arbowet artikel 15 bestaat uit een bedrijfsspecifieke aanpak en vereist dus maatwerk. Certificering is juist gebaseerd op standaardisering: mensen met hetzelfde certificaat hebben in beginsel dezelfde competenties en kennis verworven.

CIBOT geeft al “basis BHV” certificaten uit: cursisten volgen een cursus met een standaardpakket, bestaande uit BLS, EHBO en Brand en Plaatselijk Incidentmanagement. De competenties die zij tijdens de cursus verwerven, zijn in de meeste gevallen een onderdeel van het BHV-plan van een bedrijf, hoewel ze niet toegespitst zijn op de specifieke risico’s van dat bedrijf.

Om inzake maatwerkcursussen toch aan de vraag van opleiders voldoen, is er in samenwerking met aantal Course Development Partners een uniek traject ontwikkeld. In november en december van dit jaar zijn er twee pilotcursussen gedraaid voor Eindhoven Airport en een productiebedrijf te Tilburg. Deze pilots waren zeer succesvol en werden goed ontvangen.

Ook andere opleiders kunnen nu, samen met het bedrijf dat de BHV-cursus afneemt, een plan bij CIBOT indienen waarin aangegeven wordt wat de te verwerven competenties zijn. Deze lijst dient conform de specifieke bedrijfsrisico’s opgesteld en goedgekeurd te worden. De competenties hoeven in dat geval niet overeen te komen met de standaard eindtermen.

E-learning en theorie-examens

In samenwerking met hetdigiboek.nl bieden wij nu ook e-learning aan voor eerstehulpverlening, BHV, kinder-EHBO en VCA. Cursisten kunnen voorafgaand aan de cursus, in hun eigen tijd, de theorie doornemen en optimaal voorbereid aan de praktijkcursus deelnemen.

Naast de toetsingslijst voor praktijkcompetenties kunnen er vanaf nu theorie-(proef)examens aangevraagd worden. Er zijn standaard examens met diverse versienummers beschikbaar; in overleg is het ook mogelijk om bedrijfsspecifieke vragen in het examen op te laten nemen.

Het toetsmoment geeft cursisten extra motivatie om zich goed op de cursus voor te bereiden!

Vernieuwd certificeringstraject instructeurs

Er is besloten om het traject tot volwaardig instructeur voor de modules BFR1: BLS en AMR1: PBLS te vereenvoudigen. Instructeurs met een certificering van de Nederlandse Reanimatieraad kunnen voor die modules direct doorstromen tot volwaardig instructeur.

Het nieuwe certificeringstraject gaat in per 1 januari 2018 en geldt met terugwerkende kracht ook voor reeds aangesloten instructeurs. Instructeurs op wie dit van toepassing is, krijgen hierover bericht.