Vanaf 1 juli 2018 is CIBOT een door de overheid erkende certificeerder in het kader van de wet IKK. Het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat de certificeringsregeling, het examen en de interne processen binnen CIBOT voldoen aan de door haar opgestelde eisen.

Gastouders en medewerkers van kinderdagopvangcentra en peuterspeelzalen dienen in het bezit te zijn van een erkend certificaat. Aangesloten opleiders kunnen zich dus nu ook specifiek op deze doelgroep richten.