Nieuws

Maandelijkse open VCA-examens

Vanaf oktober starten wij met een regelmatige planning voor open VCA examens op onze examenlocatie in Best. Elke eerste maandag van de maand zullen er examens VCA Basis, VCA VOL en VIL VCU afgenomen worden. De inschrijvingen voor 7 oktober 2019, 4 november 2019, 2 december 2019 en 6 januari 2020 zijn nu geopend. Via onze website kunnen deelnemers zich inschrijven. Alle examens beginnen om 16.30 uur. De kosten zijn €89,- excl. btw (€ 107,69 incl. btw) per deelnemer. Wilt u een in-company examen aanvragen? Neem dan contact met ons op per e-mail voor de mogelijkheden (examen@cibot.nl).

Lees verder

Erkenning certificering voor wet IKK

Vanaf 1 juli 2018 is CIBOT een door de overheid erkende certificeerder in het kader van de wet IKK. Het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat de certificeringsregeling, het examen en de interne processen binnen CIBOT voldoen aan de door haar opgestelde eisen. Gastouders en medewerkers van kinderdagopvangcentra en peuterspeelzalen dienen in het bezit te zijn van een erkend certificaat. Aangesloten opleiders kunnen zich dus nu ook specifiek op deze doelgroep richten.

Lees verder

VCA begrippenlijst

VCA Infra heeft een lijst gepubliceerd met kernbegrippen voor VCA. Deze kernbegrippen komen (vaker) voor in examens; het kennen van deze begrippen is onderdeel van de examenstof. Download de lijst hier!

Lees verder

Eindejaarsupdate – BHV op maat, e-learning en meer!

BHV certificering op maat BHV en certificering zijn een eigenaardige combinatie. Een correcte invulling van arbowet artikel 15 bestaat uit een bedrijfsspecifieke aanpak en vereist dus maatwerk. Certificering is juist gebaseerd op standaardisering: mensen met hetzelfde certificaat hebben in beginsel dezelfde competenties en kennis verworven. CIBOT geeft al “basis BHV” certificaten uit: cursisten volgen een cursus met een standaardpakket, bestaande uit BLS, EHBO en Brand en Plaatselijk Incidentmanagement. De competenties die zij tijdens de cursus verwerven, zijn in de meeste gevallen een onderdeel van het BHV-plan van een bedrijf, hoewel ze niet toegespitst zijn op de specifieke risico’s van dat …

Lees verder

Theorie-examens

Naast de toetsingslijst voor praktijkcompetenties kunnen er theorie-(proef)examens aangevraagd worden. Er zijn standaard examens met diverse versienummers beschikbaar; in overleg is het ook mogelijk om bedrijfsspecifieke vragen in het examen op te laten nemen. Het toetsmoment geeft cursisten extra motivatie om zich goed op de cursus voor te bereiden! Examens worden in principe uniek gegenereerd: elk examen heeft andere vragen en een andere volgorde. De vragen zijn toegespitst op de dagelijkse praktijk en zijn opgesteld conform de geldende richtlijnen. Met name voor VCA zijn de examens, eventueel in combinatie met e-learning voorafgaand aan de cursus, van meerwaarde. Cursisten kunnen zich …

Lees verder

Nieuwe instructeurs First Aid Under Danger

Afgelopen zondag (27 augustus) hebben wij 10 kandidaten mogen certificeren als instructeur First Aid Under Danger. Zij hebben de instructeursopleiding bij Reanimerendoejezo.nl in Enschede met goed gevolg afgerond. Het waren twee pittige maar leerzame dagen, waarin de kandidaten hun vaardigheden hebben laten zien. Zo kwamen alle losse handelingen zoals het aanleggen van een tourniquet aan bod, maar ook het integreren van deze handelingen in het MARCH-protocol. Daarnaast kregen de kandidaten handvatten aangereikt om de handelingen en het protocol aan hun eigen kandidaten te leren. CIBOT feliciteert alle kandidaten met het behalen van hun instructeursschap!  

Lees verder

Instructeursopleiding First Aid Under Danger

Op 26 en 27 augustus a.s. worden de eerste First Aid Under Danger instructeurs opgeleid. De deelnemers leren de kneepjes van het vak onder begeleiding van Niek Schenkeveld, docent-instructeur en tevens actief bij Defensie. Na een succesvolle afronding van de cursus worden de deelnemers gecertificeerd volgens CIBOT richtlijnen en krijgen zij alle ondersteuning zodat ze aansluitend de cursus zelfstandig kunnen gaan verzorgen. De instructeursopleiding in augustus is reeds volgeboekt. De volgende opleidingen staan echter al gepland: 28 en 29 oktober, en 9 en 10 december. Geïnteresseerd? Neem contact op via info@cibot.nl.

Lees verder

Open VCA-examen 8 september 2017

Op 8 september a.s. organiseert CIBOT in samenwerking met IRP Training een open VCA-examen in Best. Dit zal het eerste examen volgens de nieuwe VCA-richtlijnen zijn. Deze richtlijnen gaan per 1 september in en voorzien in toegepaste kennis. Het examen zal via CBT (laptop) afgenomen worden, wat betekent dat kandidaten na afloop van het examen al een voorlopige uitslag te horen krijgen. Na een aantal dagen zal de definitieve uitslag bekend worden. Er geldt een introductieprijs van € 75,- excl. btw per kandidaat. Geslaagde kandidaten zullen naast het certificaat ook een pas op creditcard-formaat ontvangen. Datum: vrijdag 8 september 2017 …

Lees verder