Onderwijsfilosofie

Vakinhoudelijke kennis staat in de trainingswereld hoog in het vaandel, en terecht: de samenleving wordt steeds complexer, met alle richtlijnen, normen en wetgeving van dien. Instructeurs en docenten dienen boven de stof te staan om tot de kern te kunnen komen van hetgeen zij doceren. Het zijn deze experts die dagelijks bezig zijn in hun vakgebied en om hun kennis over te dragen.

Kennisoverdracht daarentegen staat of valt met de didactische vaardigheden van de instructeurs en docenten. Deze vaardigheden hebben dus de meest prominente rol in de onderwijsfilosofie van CIBOT. Zowel tijdens de instructeurs- en docentopleidingen als tijdens de jaarlijkse audits ligt de focus daarom op didactiek en de wijze waarop de instructeurs en docenten voor hun klas staan. Er wordt niet alleen gekeken naar de inhoudelijke kennis van de instructeur, maar ook: hoe gaat hij of zij om met de cursisten? Hoe is de interactie met individuele cursisten en de groep als geheel? Sluit het stem- en taalgebruik aan op de groep?

Onze assessors en auditors zijn opgeleid om tijdens een audit deze punten te kunnen beoordelen. Dat niet alleen: zij gaan in de evaluatie ook in gesprek met de instructeurs en docenten over bepaalde (didactische) keuzes die tijdens het lesgeven gemaakt worden. Verder worden instructeurs en docenten na de beoordeling gecoacht om aan hun verbeterpunten te werken. Zo kunnen zij zich doorlopend ontwikkelen. Iedere docent kan verbeteren en zelfs ervaren, kwalitatief goede docenten waarderen de feedback als kwaliteitsverhogend.

De didactische kern van het vaardigheidsonderwijs binnen CIBOT wordt gevormd door Peyton’s vierstappenplan. Deze methode is effectief toepasbaar bij verschillende leerstijlen van cursisten. Diverse wetenschappelijke studies hebben de effectiviteit van deze methode boven andere methodes aangetoond. Zowel het leerrendement als de snelheid van handelen is aantoonbaar hoger bij cursisten die met behulp van het vierstappenplan opgeleid en getraind worden. Een bijkomend voordeel van deze didactische methode is dat deze ingezet kan worden bij een zeer breed spectrum van handelingen.