Basic First Responder

Bij ongevallen of calamiteiten is het verlenen van eerste hulp essentieel. De cursuslijn Basic First Responder (BFR) biedt een groot aantal handvatten voor de beginselen van eerstehulpverlening. Naast de need to know basishandelingen kunnen instructeurs in overleg nice to know verdiepingsstof aanbieden.

BFR bestaat uit drie onderdelen met daarbinnen verschillende modules:

  • BFR1: BLS/AED (reanimatie)
  • BFR2: Basis EHBO
  • BFR3: Brand en plaatselijk incidentmanagement (BPIM)

De modules kunnen apart gedoceerd worden. Indien ze als combinatie gegeven worden, hebben de cursisten genoeg competenties verworven voor een basis BHV-certificaat.

De vereisten voor de instructeur en de cursist verschillen per module en staan beschreven in de desbetreffende certificeringsregelingen.