Specialist First Responder

De opleidingen in het curriculum Specialist First Responder gaan in op een aantal specialistische functies binnen de (bedrijfs)hulpverlening. Dit zijn meerdaagse cursussen waarbij veel aandacht uitgaat naar het in de praktijk brengen van opgedane kennis om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.

SFR1: Ploegleider BHV

Bij een calamiteitenbestrijding geeft een Ploegleider BHV op een efficiënte wijze leiding aan een groep BHV’ers. Een Ploegleider BHV dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg geoefend wordt en blijft, en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd.

Tijdens deze tweedaagse opleiding schrijven cursisten zelf een BHV-oefening. De opleiding wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkexamen waarbij zij als Ploegleider functioneren tijdens één van deze oefeningen.

SFR2: Hoofd BHV

De Hoofd BHV is binnen een bedrijf de verantwoordelijke voor het opstellen, beheren en bijwerken van het BHV-plan. De Hoofd BHV zorgt er daarbij voor dat er afspraken met hulpdiensten gemaakt worden en dat de bedrijfsleiding op de hoogte gehouden wordt van de BHV-benodigdheden zoals materialen.

De opleiding duurt 2 dagen. Na deze cursusdagen schrijven cursisten gedurende 6-8 weken een BHV-plan, dat zij – naast het maken van een theorie-examen – tijdens de examendag presenteren aan een onafhankelijk examencommissie die als fictieve bedrijfsleiding zal functioneren.