Instructeurs

Naast persoonscertificatie voor de branche heeft CIBOT certificatieschema’s voor instructeurs.

Certificering voor instructeurs

Naast persoonscertificatie voor de branche heeft CIBOT certificatieschema’s voor instructeurs. De eisen om gecertificeerd te worden zijn in drie elementen onder te verdelen:

  • Didactische bekwaamheid
  • Vakinhoudelijke bekwaamheid
  • In sommige gevallen een externe certificering

Didactische bekwaamheid

Binnen de onderwijsfilosofie van CIBOT wordt er verschil gemaakt tussen theoretisch en vaardigheidsonderwijs. Opleidingen zoals VCA en crisiscoördinator zijn theoretisch en gericht op kennis; opleidingen zoals EHBO en verkeersregelaar zijn voornamelijk praktisch en gericht op vaardigheden. De didactische modellen en de rol van de instructeur/docent verschilt uiteraard naar gelang het soort opleiding; de afweging van de docent hierin is een integraal onderdeel van het auditproces.

Vakinhoudelijke bekwaamheid

De instructeur dient ook inhoudelijk bekwaam te zijn. Vakinhoudelijke kennis heeft u bijvoorbeeld vergaard door relevante opleidingen, stages of externe cursussen en trainingen te volgen. Mocht uw kennis nog niet op peil zijn, kunt u deze altijd opfrissen bij een gecertificeerd Course Development Center, waar de instructeursopleidingen gegeven worden.

Externe certificering

Bij externe certificering kunt u bijvoorbeeld denken aan de goedkeuring door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, of het VCA-VOL certificaat om VCA Basis of VOL te mogen onderwijzen.

Deze drie onderdelen staan in principe los van elkaar. Indien u dus CIBOT gecertificeerd BHV-instructeur bent, hoeft u voor een uitbreiding naar verkeersregelaarsinstructeur enkel de vakbevoegdheid “VKR” te behalen en aan te tonen dat u over de juiste certificaten voor VKR beschikt. U heeft immers al aangetoond te beschikken over de juiste didactische vaardigheden.

Aanpak

Gecertificeerd instructeur

U kunt altijd een gesprek met een course director aanvragen ter beoordeling van uw ervaring. Bijscholing moet zo relevant en toegepast mogelijk zijn. Het complete traject voor instructeurs om gecertificeerd te worden ziet er als volgt uit.

Inschrijving

In beginsel is de inschrijving open voor iedereen. Tijdens de eerste kennismaking worden uw cv, certificeringen, opleidingen en gewenste instructiebevoegdheden naast elkaar gelegd. Hieruit volgt een advies op welke gebieden u nog scholing, certificering en/of training nodig heeft om goed les te kunnen gaan geven.

Na voltooiing van de bindende elementen in dit advies wordt de status van kandidaat-instructeur (na voltooien van een CIBOT gecertificeerde instructeursopleiding) of instroom-instructeur (op basis van externe erkende instructeurscertificaten) toegekend.

Audit

De audit bestaat uit een lesbeoordeling van een daadwerkelijke opleiding die u als instructeur geeft. Tijdens deze audit worden uw inhoudelijke en didactische competenties beoordeeld.

Bent u kandidaat-instructeur na afronden van een erkende instructeursopleiding? Dan kunt u onder verantwoordelijkheid van een docent-instructeur (instructor-trainer) of course director al direct een opleiding geven. Zij hoeven zelf niet fysiek aanwezig te zijn, maar geven een advies af over de betreffende opleiding. Indien gewenst kunt u hiervoor ook de audit aanvragen.

Instructeurs die aan de hand van eerder verworden certificaten instromen, vragen direct voor hun eerste ingeboekte cursus een audit aan. CIBOT hanteert een eigen kwaliteitsstandaard voor instructeurs, waarvoor een lesbeoordeling vereist is. Bovendien is een eigen examinering cq. beoordeling vereist volgens de NEN/EN/ISO-IEC 17024:2012 richtlijn, waaraan CIBOT (zoveel mogelijk) wil voldoen.

Instructeurscertificaten van een aantal andere certificerende instellingen worden erkend voor een directe certificering tot eind van het lopende kalenderjaar. De eis is in dat geval om gedurende het jaar een audit aan te vragen voor de betreffende certificering.

Certificering

Na de audit zullen de resultaten en het advies schriftelijk teruggekoppeld worden. Bij een positieve uitslag wordt definitief de status van instructeur toegekend of verlengd; bij een negatieve uitslag behoudt u de status van kandidaat-/instroom-instructeur en krijgt u een opleidingsadvies mee, waarna u opnieuw een lesbeoordeling kunt aanvragen.

Verlengen van uw certificering

Om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, is een jaarlijkse hercertificering vereist. Elk jaar wordt er minstens één les beoordeeld, waarna er een advies uitgebracht wordt op welke manier u zichzelf kunt ontwikkelen. Sommige elementen in dit advies zijn vrijblijvend, sommige bindend. Na voltooiing van de bindende adviezen vraagt u een assessmentgesprek aan bij het CIBOT. Er wordt een gesprek voor u ingepland met een assessor met wie u de vorderingen bespreekt. De betreffende assessor brengt een positief of negatief advies uit aan CIBOT, wat vrijwel altijd 1-op-1 overgenomen wordt.

CIBOT gaat uit van competenties. Hoewel bijscholing een onderdeel is van het proces, kunt u ook externe bijscholingen en seminars opvoeren. Indien u al uw bijscholingen voor het NIBHV of NRR volgt, en de jaarlijkse audit positief beoordeeld is, zult u binnen CIBOT voor de onderdelen Brand en Ontruiming resp. reanimatie direct gekwalificeerd blijven.

Bij een positief advies zal uw certificering met 12 maanden verlengd worden. Bij een negatief advies blijft het huidige certificaat geldig. Tot deze tijd heeft u de mogelijkheid opleidingen en stages te volgen om uw certificering met een jaar te verlengen.

Lesgeven na een negatief advies?

Hoewel kwaliteit erg belangrijk is, staat werkbaarheid ook hoog in het vaandel. Een lopende certificering blijft daarom in principe geldig. Dit zorgt ervoor dat het niet voor kan komen dat u geplande cursussen niet meer kunt onderwijzen. In uitzonderlijke gevallen kan de certificering echter tijdelijk ingetrokken worden.

Winkelwagen