BRL 9101

BRL 9101

De BRL (beoordelingsrichtlijn) 9101 voorziet in het toepassen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering en evenementen op:

  • autosnelwegen, overeenkomstig CROW Publicatie 96a;
  • niet-autosnelwegen, overeenkomstig CROW Publicatie 96b

GWW- en verkeersmaatregelenbedrijven vragen deze certificatie aan bij een door de RvA geaccrediteerde certificerende instelling, die door middel van een audit controleert of het bedrijf voldoet aan de eisen zoals gesteld in de BRL. Bij goedkeuring wordt het bedrijfscertificaat afgegeven.

Eén van de eisen die aan bedrijven gesteld wordt, is gekwalificeerd personeel. Werknemers worden opgeleid en onafhankelijk geëxamineerd voor de volgende functies:

  • Medewerker Verkeersmaatregelen
  • Vakman Verkeersmaatregelen
  • Verkeersmanager
  • Verkeersregelaar Tijdelijke Verkeersmaatregelen (VKR TVM)

CIBOT werkt samen met opleiders én erkende examenbureau’s om het totaalpakket te kunnen aanbieden. De opleidingen worden gegeven in 1-8 dagdelen, afhankelijk van het functieprofiel.

 

Winkelwagen