Specialist First Responder

De opleidingen in het curriculum Specialist First Responder gaan in op een aantal specialistische functies binnen de (bedrijfs)hulpverlening.

Specialist First Responder

De opleidingen in het curriculum Specialist First Responder gaan in op een aantal specialistische functies binnen de (bedrijfs)hulpverlening. Dit zijn meerdaagse cursussen waarbij veel aandacht uitgaat naar het in de praktijk brengen van opgedane kennis om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.

SFR1: Ploegleider BHV

Bij een calamiteitenbestrijding geeft een Ploegleider BHV op een efficiënte wijze leiding aan een groep BHV’ers. Een Ploegleider BHV dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg geoefend wordt en blijft, en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd.

Tijdens deze tweedaagse opleiding schrijven cursisten zelf een BHV-oefening. De opleiding wordt afgesloten met een theorietoets en een praktijkexamen waarbij zij als Ploegleider functioneren tijdens één van deze oefeningen.

SFR2: Hoofd BHV

De Hoofd BHV is binnen een bedrijf de verantwoordelijke voor het opstellen, beheren en bijwerken van het BHV-plan. De Hoofd BHV zorgt er daarbij voor dat er afspraken met hulpdiensten gemaakt worden en dat de bedrijfsleiding op de hoogte gehouden wordt van de BHV-benodigdheden zoals materialen.

De opleiding duurt 2 dagen. Na deze cursusdagen schrijven cursisten gedurende 6-8 weken een BHV-plan, dat zij – naast het maken van een theorie-examen – tijdens de examendag presenteren aan een onafhankelijk examencommissie die als fictieve bedrijfsleiding zal functioneren.

Ingangseisen

De ingangseis voor elk van bovenstaande modules is een CIBOT certificaat Bedrijfshulpverlener of vergelijkbaar van een andere certificerende instelling.

Examinering

SFR1: Ploegleider BHV
De toetsing vindt plaats door middel van een theorie-examen en een praktijkexamen in de vorm van een BHV-inzet die door de kandidaat geleid wordt als ploegleider.

SFR2: Hoofd BHV
De toetsing vindt plaats door middel van een theorie-examen en een werkstuk dat aansluitend gepresenteerd dient te worden. Het werkstuk bestaat uit het opstellen van een bedrijfsnoodplan dan wel het actualiseren van een bestaand plan.

Certificering

Het certificaat wordt uitgereikt indien de cursist op alle onderdelen een voldoende heeft gescoord. De geldigheidsduur van het certificaat Ploegleider BHV is 1 jaar vanaf de datum van de cursus; het certificaat Hoofd BHV is 5 jaar geldig vanaf de datum van de presentatie.

Aanpak

Instructeursopleidingen

Voor elk van de boven genoemde modules zijn instructeursopleidingen te volgen. De ingangseisen voor elke module zijn een CIBOT instructeurscertificaat BFR1: BLS, BFR2: EHBO en BFR3: BPIM. Instructeurs met geldige certificaten van andere certificerende instellingen kunnen deze in overleg laten omzetten naar de overeenkomende CIBOT instructeurscertificaten.

Winkelwagen