Evenementenhulpverlener

Om EHBO’ers op te kunnen leiden conform de eisen van de VNEZ is de cursuslijn Evenementenhulpverlener (EVH) opgezet in samenwerking met diverse opleiders.

Evenementenhulpverlener

In maart en april 2019 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) gepresenteerd. De norm stelt o.a. eisen aan competenties voor hulpverleners (zowel EHBO’ers als zorgprofessionals) en streeft op die manier naar uniformiteit en duidelijkheid.
Om EHBO’ers op te kunnen leiden conform de eisen van de VNEZ is de cursuslijn Evenementenhulpverlener (EVH) opgezet in samenwerking met diverse opleiders.

Deze cursuslijn is onderverdeeld in 3 niveaus, die overeenkomen met de indeling van de diverse handelingen en interventies die EHBO’ers conform de VNEZ kunnen en mogen uitvoeren.
Bepaalde handelingen uit categorie 1 en 2 kunnen door middel van specialisatiemodules verder diepgaand behandeld worden.
EVC’s (eerder verworven competenties) worden gestimuleerd: vraag uw opleider naar de mogelijkheden.

De eisen die aan evenementenhulpverleners gesteld worden, verschillen per evenement. Dit staat beschreven in de opdracht en de vergunning, e.e.a. ter beoordeling van de GHOR.

Om in alle evenementen te kunnen voorzien, zijn alle handelingen uit de VNEZ opgenomen in het opleidingspakket, onderverdeeld per categorie.

Categorie 1 (Basis Eerste Hulp)

Categorie 2 (Evenementen Eerste Hulp)

Categorie 3 (Evenementen Eerste Hulp)

Optioneel:

Examinering

Elk examen EVH bestaat uit twee onderdelen:

  • Theorie-examen (5-jaarlijkse herhaling)
  • Praktijkexamen (jaarlijkse herhaling)

Het theorie-examen wordt schriftelijk afgenomen waarop de kandidaat een voldoende dient te scoren.

Het praktijkexamen wordt afgenomen in de vorm van een casus. De cursisten behandelen een casus in tweetallen (één hulpverlener, één assistent). Daarna wisselen ze om en doen een andere casus, zodat een cursist niet twee identieke casussen uitvoert.

Ingangseisen

Categorie 1

Ingangseis voor de opleiding is een BHV-certificaat van CIBOT, NIKTA, NIBHV of equivalent. Ook is het mogelijk om de opleiding BHV als integraal onderdeel van de opleiding EVH op te nemen door de opleiding een dag langer te maken.

Categorie 2

Ingangseis is een certificaat “Evenementenhulpverlener Categorie 1” (combi-opleidingen categorie 1 en 2 zijn toegestaan). 

Categorie 3

Ingangseis is een certificaat “Evenementenhulpverlener Categorie 2”.

Certificering

Het certificaat is 1 jaar geldig en beschrijft expliciet de onderdelen waarvoor een kandidaat competent is bevonden.

Aanpak

Instructeursopleidingen

Om te voldoen aan de vraag naar opleidingen, kunnen BLS-, EHBO- en BHV-instructeurs een opleidingstraject volgen om instructiebevoegdheid voor zowel categorie 1 als 2 te krijgen. Een uitbreiding naar categorie 3 is alleen mogelijk voor SEH- en ambulanceverpleegkundigen met minimaal 1 jaar ervaring (overige kwalificaties ter beoordeling van het College van Deskundigen).

Op basis van eerder verworven competenties en reeds behaalde instructeurscertificaten zijn er uiteraard vrijstellingen mogelijk (ter beoordeling van het College van Deskundigen).

Instructeur categorie 1

1 dag

Instructeur Categorie 2

2 dagen

Instructeur Categorie 3

opleiding in de praktijk tijdens opleidingen Categorie 3.

Instructeur Specialisaties (niet volledig)

Cursusduur Alcohol en Drugs: 1 dag
Cursusduur First Aid Under Danger: 2 dagen
Cursusduur (onder)watersport: 1 dag

De instructeursopleidingen worden bij diverse opleiders gegeven. Neem contact op met CIBOT voor doorverwijzing naar een opleider bij u in de buurt.

Winkelwagen