Basic First Responder

Bij ongevallen of calamiteiten is het verlenen van eerste hulp essentieel.

Basic First Responder

Bij ongevallen of calamiteiten is het verlenen van eerste hulp essentieel. De cursuslijn Basic First Responder (BFR) biedt een groot aantal handvatten voor de beginselen van eerstehulpverlening. Naast de need to know basishandelingen kunnen instructeurs in overleg nice to know verdiepingsstof aanbieden.

BFR bestaat uit drie onderdelen met daarbinnen verschillende modules:

  • BFR1: BLS/AED (reanimatie)
  • BFR2: Basis EHBO
  • BFR3: Brand, Ontruiming en Communicatie (BOC)
  •  

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen om deel te nemen aan deze cursus.

Examinering

De toetsing vindt plaats door middel van continu assessment: de cursist wordt gedurende de hele cursus begeleid en beoordeeld door de instructeur.

Certificering

Het certificaat wordt uitgereikt indien de cursist op alle onderdelen door de instructeur competent is verklaard. De geldigheidsduur van het certificaat is 1 jaar vanaf de datum van de cursus.
Het certificaat BHV alsmede de deelcertificaten worden tevens erkend door de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening en het BHV Register.

E-learning

Voor elk van deze modules is een e-learning module beschikbaar. Ook is er een gecombineerde e-learning "Bedrijfshulpverlener".

Aanpak

Instructeursopleidingen

Voor elk van de boven genoemde modules zijn instructeursopleidingen te volgen. De opleiding tot Instructeur BFR1: BLS is een combi-opleiding waarmee deelnemers ook de aantekening Instructor Candidate bij de Nederlandse Reanimatie Raad verkrijgen.

BFR1: BLS/AED (reanimatie)

2 dagen

BFR2: Basis EHBO

3 dagen

BFR3: Brand, Ontruiming en Communicatie

3 dagen

Na de opleiding worden geslaagde deelnemers gecertificeerd als Kandidaat-Instructeur en is er de mogelijkheid om bij diverse opleiders één of meerdere stages te lopen. Kandidaat-instructeurs vragen vervolgens een audit bij CIBOT aan en worden bij een positief resultaat gecertificeerd als Instructeur.

Winkelwagen