Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is de rechterhand van de werkgever.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is de rechterhand van de werkgever op gebied van een veilige en gezonde werkomgeving. De preventiemedewerker bestaat al sinds 2005 in de arbowet; de regelingen zijn verscherpt sinds de wetswijziging van juli 2017. Iedere werkgever is nu verplicht een preventiemedewerker aan te stellen, maar mag deze rol tot 25 medewerkers ook zelf vervullen.

De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie. Hij heeft daarbij een actieve rol om het werken volgens de veiligheidsvoorschriften te bevorderen en hierover te adviseren, voorlichten en instrueren.

De preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken:

  • Het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak).
  • Het adviseren aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden.
  • Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak.
  • Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst.

Naast de inhoudelijke taken van de preventiemedewerker wordt er tijdens de opleiding aandacht gegeven aan de opzet van risico-inventarisaties en -evaluaties, en aan transparante en doelgerichte communicatie richting collega’s en leidinggevenden. Door middel van praktijkoefeningen en casussen worden cursisten voorbereid op hun taak als preventiemedewerker binnen het eigen bedrijf.

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen om deel te nemen aan deze cursus.

Examinering

De toetsing vindt plaats door middel van een theorie-examen.

Certificering

Het certificaat is 5 jaar geldig.
Dit vervangt echter niet de wettelijke plicht van de preventiemedewerker om voldoende geschoold te blijven en zichzelf op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen.

E-learning

Voor deze opleiding is een e-learning module beschikbaar. Indien de cursist de e-learning met goed gevolg afrondt, verkrijgt deze vrijstelling voor het theorie-examen.

Winkelwagen