Advanced Medical Responder

Voortbordurend op de modules van Basic First Responder zijn er aanvullende certificeringen voor eerstehulpverlening.

Advanced Medical Responder

Voortbordurend op de modules van Basic First Responder zijn er aanvullende certificeringen voor eerstehulpverlening. Tijdens deze cursussen wordt er dieper op bepaalde onderwerpen ingegaan en krijgen cursisten inzicht in de (medische) achtergrond van diverse handelingen.

  • AMR1: PBLS (kinderreanimatie)
  • AMR2: EHAK (eerste hulp aan kinderen)
  • AMR3: EHAK-IKK. Dit is een combinatie van AMR1 en AMR2 en wordt afgesloten met een officieel theorie-examen. Dit certificaat is door het Ministerie SZW goedgekeurd en voldoet aan de eisen die de Wet IKK stelt. Onder andere gastouders en medewerkers van kinderdagverblijven zijn verplicht over een geaccrediteerd certificaat te beschikken om hun werk te mogen uitoefenen.
  • AMR4: ABCDE-methodiek
  • AMR5: First Aid Under Danger Bleed Control
  • AMR6: Basis Zuurstoftoediening (in ontwikkeling)
  • AMR7: Sport- en Wandelletsel (in ontwikkeling)
  • AMR8: Alcohol en Drugs
  • AMR9: Meten is Weten

Ingangseisen

De ingangseis voor elk van bovenstaande modules is een CIBOT certificaat BFR1: BLS en BFR2: EHBO of vergelijkbaar van een andere certificerende instelling.

Examinering

De toetsing vindt plaats door middel van continu assessment: de cursist wordt gedurende de hele cursus begeleid en beoordeeld door de instructeur.

Certificering

Het certificaat wordt uitgereikt indien de cursist op alle onderdelen door de instructeur competent is verklaard. De geldigheidsduur van het certificaat is 1 jaar vanaf de datum van de cursus (uitzondering is het AMR3: EHAK-IKK certificaat dat een geldigheid van 2 jaar heeft).

Aanpak

Instructeursopleidingen

Voor elk van de boven genoemde modules zijn instructeursopleidingen te volgen. De opleiding tot Instructeur AMR1: PBLS is een combi-opleiding waarmee deelnemers ook de aantekening Instructor Candidate bij de Nederlandse Reanimatie Raad verkrijgen.

AMR1: PBLS (kinderreanimatie)

1 dag

AMR2: EHAK (eerste hulp aan kinderen)

1 dag

AMR4: ABCDE-methodiek

1 dag

AMR5: First Aid Under Danger Bleed Control

2 dagen

AMR6: Basis Zuurstoftoediening

in ontwikkeling

AMR7: Sport- en Wandelletsel

in ontwikkeling

AMR8: Alcohol en Drugs

1 dag

AMR9: Meten is Weten

1 dag

Na de opleiding worden geslaagde deelnemers gecertificeerd als Kandidaat-Instructeur en is er de mogelijkheid om bij diverse opleiders één of meerdere stages te lopen. Kandidaat-instructeurs vragen vervolgens een audit bij CIBOT aan en worden bij een positief resultaat gecertificeerd als Instructeur.

Winkelwagen