First Aid Under Danger

In het kader van het toenemende geweld binnen Europa hebben traumatologen aangegeven dat mensen niet goed weten wat ze moeten doen.

First Aid Under Danger

In het kader van het toenemende geweld binnen Europa hebben traumatologen aangegeven dat mensen niet goed weten wat ze moeten doen. Ze kunnen geen hulp bieden omdat de verwondingen vele malen erger zijn dan dat er tijdens regulier EHBO-cursussen wordt aangeleerd. CIBOT biedt daarom, in samenwerking met Reanimerendoejezo.nl, de cursus First Aid Under Danger aan. Tijdens deze cursus leert de cursist op systematische wijze hulp verlenen aan zichzelf of een ander slachtoffer.

Hoewel de nadruk ligt op slachtoffers van geweld, kunnen de vaardigheden in deze cursus ook in andere scenario’s ingezet worden. Denk dan bijvoorbeld aan natuurgeweld of zware (auto)ongevallen.

De cursist leert het systeem achter het MARCH protocol en het materiaal dat ingezet wordt. Hulpmiddelen zoals een tourniquet of geavanceerd bloedstelpend gaas is van groot belang. Alleen op die manier kan de FAUD-cursist ook daadwerkelijk zijn vaardigheden inzetten om hulp te verlenen.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Winkelwagen