Verkeersregelaars

Verkeersregelaars

Sinds 2009 is de nieuwe Regeling Verkeersregelaars van kracht, waarin wettelijk wordt bepaald welke soorten verkeersregelaars er zijn. Daarnaast wordt beschreven welke rechten en plichten verkeersregelaars hebben. Omdat de verkeersregelaar in deze hoedanigheid dus een relatief nieuw principe is, zijn er soms onduidelijkheden bij automobilisten.

Het is daarom van belang dat verkeersregelaars een kwalitatief goede opleiding volgen, vóórdat ze de weg op gaan.

Vereisten instructeur

Om als instructeur voor verkeersregelaars in aanmerking te komen, dient de kandidaat actief geweest te zijn als aangewezen verkeersregelaar en te beschikken over voldoende didactische competenties. De vaardigheden als verkeersregelaar worden getoetst door middel van een competentietest op een kruispunt met hoge moeilijkheidsgraad. De didactische vaardigheden omvatten het doceren van theoretisch onderwijs (bijv. door middel van een onderwijsleergesprek) en het coachen van cursisten op een kruispunt.

Vereisten cursist

De opleiding tot gecertificeerd verkeersregelaar bevat een theorie-examen en vervolgens een praktijkexamen, waarbij een gedelegeerde van de Politieacademie aanwezig zal zijn. Een kandidaat kan pas meedoen aan het praktijkexamen mits hij/zij het theoriecertificaat bezit. Het praktijkcertificaat, dat door de Politieacademie gewaarmerkt is, biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van een aanstellingspas.

Winkelwagen