Veilig Werken Voor

De cursuslijn VWV is opgezet om het veiligheidsbewustzijn onder werknemers te verhogen om daarmee veilig werken te bevorderen

Veilig Werken Voor (VWV)

De cursuslijn VWV is opgezet om het veiligheidsbewustzijn onder werknemers te verhogen om daarmee veilig werken te bevorderen en het risico op ongevallen te laten afnemen. Deze cursuslijn is gebaseerd op de eindtermen van VCA, maar modulair opgebouwd, waardoor kandidaten branchespecifiek kunnen worden opgeleid.

VWV is geen wettelijke verplichting, maar een mogelijke invulling van het VGM-plan. Handelingen die verricht mogen worden, zijn daarom niet standaard vastgelegd. Deze blijken uit het VGM-plan van het bedrijf waar de VWV gecertificeerde medewerker werkzaam is.

Met het behalen van het VWV-certificaat na een voldoende uitslag op het examen bezit de medewerker aantoonbaar kennis over de gangbare veiligheidseisen volgens Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen. Dit kan uitgebreider zijn dan binnen het bedrijf vereist wordt, maar het garandeert in elk geval de veiligheids- en gezondheidskennis van de medewerker over de behaalde module.

Om het VWV-certificaat te verlengen, dient er een nieuw VWV-examen met goed gevolg afgelegd te worden. In de meeste gevallen zal de training ongeveer de helft van de duur van een initiële cursus zijn. Dit hangt volledig af van de examenkandidaat, al kan een kandidaat ook voldoende hebben aan zelfstudie door middel van het VWV moduleboek.

Een opleiding VWV kan bestaan uit de volgende moodules:

1. Wet- en regelgeving
2. Risico’s en aanpak
3. Ongevallen en noodsituaties
4. Gevaarlijke stoffen
5. Gevaarlijke stoffen Bouw
6. Brand
7. Explosies
8. Gascilinders
9. Niet-aangedreven handgereedschap
10. Elektrisch handgereedschap
11. Pneumatisch handgereedschap
12. Vast opgestelde machines
13. Zagen
14. Slijpen
15. Lassen 

16. Elektriciteit
17. Straling
18. Hijsen
19. Heffen
20. Werken op hoogte
21. Besloten ruimten
22. Slopen
23. Graven
24. Ergonomie zittend werk
25. Ergonomie fysieke belasting
26. PBM standaard
27. PBM gehoor
28. PBM ogen
29. PBM adem
30. PBM valbescherming

Daarnaast zijn er een aantal branchespecifieke modules ontwikkeld:

  • Riolen
  • Werken langs de weg
  • Werken in groenvoorziening
Winkelwagen