Certificaatregister

In dit register staan alle geldige instructeurs- en cursistcertificaten. Certificaten die vóór 16-01-2017 uitgereikt zijn, zijn niet opgenomen in het register.
Daarnaast is in oktober 2018 de geldigheidsduur van diverse certificeringen zoals BHV aangepast. Deze aanpassing geldt niet met terugwerkende kracht, maar om technische redenen kan het zijn dat certificaten met uitgiftedatum vóór oktober 2018 eveneens niet (juist) weergegeven worden.

De geldigheid van certificaten kan desgewenst altijd opgevraagd en geverifieerd worden via administratie@cibot.nl.