Basic First Responder

Inhoud

Bij ongevallen of calamiteiten is het verlenen van eerste hulp essentieel. De cursuslijn Basic First Responder (BFR) biedt een groot aantal handvatten voor de beginselen van eerstehulpverlening. Naast de need to know basishandelingen kunnen instructeurs in overleg nice to know verdiepingsstof aanbieden.

BFR bestaat uit drie onderdelen met daarbinnen verschillende modules:

  • BFR1: BLS/AED (reanimatie)
  • BFR2: Basis EHBO
  • BFR3: Brand en plaatselijk incidentmanagement (BPIM)

De modules kunnen apart gedoceerd worden. Indien ze als combinatie gegeven worden, hebben de cursisten genoeg competenties verworven voor een basis BHV-certificaat.

Ingangseisen

Er zijn geen ingangseisen om deel te nemen aan deze cursus.

Examinering

De toetsing vindt plaats door middel van continu assessment: de cursist wordt gedurende de hele cursus begeleid en beoordeeld door de instructeur.

Certificering

Het certificaat wordt uitgereikt indien de cursist op alle onderdelen door de instructeur competent is verklaard. De geldigheidsduur van het certificaat is 1 jaar vanaf de datum van de cursus.

Het certificaat BHV alsmede de deelcertificaten worden tevens erkend door de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening en het BHV Register.

Instructeursopleidingen

Voor elk van de boven genoemde modules zijn instructeursopleidingen te volgen. De opleiding tot Instructeur BFR1: BLS is een combi-opleiding waarmee deelnemers ook de aantekening Instructor Candidate bij de Nederlandse Reanimatie Raad verkrijgen.

De opleidingsduur is als volgt:

  • BFR1: BLS/AED (reanimatie) – 2 dagen
  • BFR2: Basis EHBO – 2 dagen
  • BFR3: Brand en plaatselijk incidentmanagement (BPIM) – 3 dagen

Na de opleiding worden geslaagde deelnemers gecertificeerd als Kandidaat-Instructeur en is er de mogelijkheid om bij diverse opleiders één of meerdere stages te lopen. Kandidaat-instructeurs vragen vervolgens een audit bij CIBOT aan en worden bij een positief resultaat gecertificeerd als Instructeur.