Veilig Werken Voor (VWV)

De cursuslijn VWV is opgezet om het veiligheidsbewustzijn onder werknemers te verhogen om daarmee veilig werken te bevorderen en het risico op ongevallen te laten afnemen. Deze cursuslijn is gebaseerd op de eindtermen van VCA, maar modulair opgebouwd, waardoor kandidaten branchespecifiek kunnen worden opgeleid.

VWV is geen wettelijke verplichting, maar een mogelijke invulling van het VGM-plan. Handelingen die verricht mogen worden, zijn daarom niet standaard vastgelegd. Deze blijken uit het VGM-plan van het bedrijf waar de VWV gecertificeerde medewerker werkzaam is.

Met het behalen van het VWV-certificaat na een voldoende uitslag op het examen bezit de medewerker aantoonbaar kennis over de gangbare veiligheidseisen volgens Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen. Dit kan uitgebreider zijn dan binnen het bedrijf vereist wordt, maar het garandeert in elk geval de veiligheids- en gezondheidskennis van de medewerker over de behaalde module.

Om het VWV-certificaat te verlengen, dient er een nieuw VWV-examen met goed gevolg afgelegd te worden. In de meeste gevallen zal de training ongeveer de helft van de duur van een initiële cursus zijn. Dit hangt volledig af van de examenkandidaat, al kan een kandidaat ook voldoende hebben aan zelfstudie door middel van het VWV moduleboek.

Een opleiding VWV kan bestaan uit de volgende moodules:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Risico’s en aanpak
 3. Ongevallen en noodsituaties
 4. Gevaarlijke stoffen
 5. Gevaarlijke stoffen Bouw
 6. Brand
 7. Explosies
 8. Gascilinders
 9. Niet-aangedreven handgereedschap
 10. Elektrisch handgereedschap
 11. Pneumatisch handgereedschap
 12. Vast opgestelde machines
 13. Zagen
 14. Slijpen
 15. Lassen 

Daarnaast zijn er een aantal branchespecifieke modules ontwikkeld:

 • Riolen
 • Werken langs de weg
 • Werken in groenvoorziening
 1. Elektriciteit
 2. Straling
 3. Hijsen
 4. Heffen
 5. Werken op hoogte
 6. Besloten ruimten
 7. Slopen
 8. Graven
 9. Ergonomie zittend werk
 10. Ergonomie fysieke belasting
 11. PBM standaard
 12. PBM gehoor
 13. PBM ogen
 14. PBM adem
 15. PBM valbescherming